Het behaalde succes is een gezamenlijk resultaat!

Verbouw en uitbreiding Medisch Centrum

Fusieschool toekomstbestendig en multifunctioneel

Het opnieuw inrichten van een vleugel.

Het verduurzamen van de villa.

Renovatie van dakconstructie met minimale overlast voor bewoners

Realisatie van een basisschool rekeninghoudend met de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Met vrijwel alleen maar staal & aluminium snel een sporthal in Rosmalen kunnen opleveren

Brandwerende voorzieningen voor een veiliger Claraklooster. Een van de werkzaamheden voor BrabantWonen.

Renoveren en verduurzamen in een keer. Daarbij hebben wij 6 weken tijdsverlies ingehaald.

Overlast tot minimum beperken omdat de bewoners van De Kernen in huis blijven wonen gedurende de renovatie werkzaamheden.

Het restaureren van de kapconstructie en het verbeteren van de isolatie.

Page 2 of 4 1 2 3 4