Verbouwing Hinthamerstraat 3

Verbouwing Hinthamerstraat 3

Restauratie/herstel aan gevels en balklagen ten gevolge van gedeeltelijk instorten van de
zijgevel.
Doordat het pand er naast Hinthamerstraat 1 ingestort is tijdens bouwactiviteiten zijn we in
eerste instantie door de Gemeente benaderd om het pand te stabiliseren.
Ter plaatse hebben we met de constructeur een noodstempelplan bepaald.
Het maken van het herstelplan is in samenwerking met Delfgou Architecten en de
Gemeente uitgevoerd.
De restauratie omvat het herstel van de gevels/herstel balklagen en het herstel van het
dak.
Als de restauratie gereed is heeft het pand een horeca bestemming en een appartement.