De Hof van Zevenbergen is een in bouwcombinatie gerestaureerd 15e-eeuws hofcomplex met een binnenplaats en enkele recente woningen op het achtererf. Het geeft de indruk van een 19e-eeuws, wat groot uitgevallen woonhuis. Oorspronkelijk is het gebouwd als adellijk stadspaleis. Later raakte het in bezit van burgerlijke families en werd het in drie herenhuizen opgedeeld. Door de eeuwen heen veranderde de bestemming van het complex en de verschillende bewoners lieten er hun sporen achter. In 1970 werd de gemeente eigenaar van het pand. Het plan was toen dit stadspaleis te restaureren. Plannen waren er dus wel, maar de realisering daarvan heeft lang op zich laten wachten. Pas begin jaren ’90 kwam het tot een grootschalige restauratie, waarbij het gebouw deels een kantoorbestemming kreeg en er op het achtererf woningen werden gerealiseerd.