Gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw, het St Janslyceum in Den Bosch is een voorbeeld van de architectonische stroming de ‘Bossche School’ waarbij ruimtewerking en evenwichtige maatverhoudingen een belangrijke rol spelen. In 2005 is het bijzondere exterieur opgeknapt d.m.v. een grondige gevelrestauratie die vakkundig is uitgevoerd door de professionals Van den Bouwhuijsen. De gevel is daarbij in ere hersteld en zijn de originele details weer zichtbaar zijn gemaakt. Met hoogwaardige materialen zijn -waar nodig- beschadigde gedeelten vervangen.