Keurmerken / certificaten

Onderstaand een overzicht van de keurmerken en certificaten waarmee we de lat voor onszelf steeds een stukje hoger leggen.

Hofleverancier

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal honderd jaar bestaan. De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.
Eén van de kerntaken van Bouwend Nederland is belangenbehartiging. Door middel van contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden probeert Bouwend Nederland met en voor bouw- en infrabedrijven zodanige randvoorwaarden te scheppen dat zij daarbinnen optimaal kunnen presteren.

BouwGarant

Het BouwGarant-keurmerk biedt zekerheid bij uw nieuwbouw, verbouw en renovatie. Het BouwGarant-keurmerk krijg je als bouwbedrijf dan ook niet zomaar. Mooie dingen maken is niet genoeg. De aannemer moet over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikken en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Alle bouwbedrijven worden, ook als zij al aangesloten zijn, regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

VCA**

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in branches die bouwwerkzaamheden uitvoeren.

ISO 9001

Wanneer een bedrijf of organisatie ISO 9001 gecertificeerd is, wordt er continu gekeken om de kwaliteit in alle activiteiten te bewaken en te onderhouden. Er is controle op bedrijfsprocessen en de kans op risico’s en missers wordt significant verkleind.

FSC®️

De bouwsector vervult een belangrijke rol in het mainstream maken van verantwoord hout in Nederland. Daarom wordt door het FSC®️-keurmerk samen met de bouw- en opdrachtgevende sector (o.a. corporaties en gemeenten) naar deze doelstelling toegewerkt. Het aandeel verantwoord hout in Nederland wordt steeds groter, maar is nog niet vanzelfsprekend.

Graydon

Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen is door kredietbeoordelaar Graydon beoordeeld met het ‘Financieel Gezond’ bedrijf. Dit houdt in dat er verantwoord zaken gedaan kan worden, zonder financiële risico’s. Betalingsverplichtingen worden zonder problemen nagekomen en ook kunnen zakenrelaties zonder zorgen een samenwerking aangaan.

SBB Erkend leerbedrijf

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met baanperspectief. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben, terwijl leerlingen de nodige dosis praktijkervaring opdoen.

PSO

Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Van den Bouwhuijsen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Van den Bouwhuijsen op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen. De hoogst haalbare zelfs!

ERM erkend restauratiebedrijf

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is hét platform voor monumenteneigenaren, ontwerpers en uitvoerders, en toezichthouders. Onafhankelijk en objectief getoetst door deskundigen is dit certificaat verkregen. Hiermee laat Van den Bouwhuijsen zien dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld.

SKAO

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Dit instrument wordt door Van den Bouwhuijsen gebruikt als CO2-managementsysteem.

Energiemanagement actieplan 2024-2027

Energiemanagement actieplan 2021-2024

Energiemanagement actieplan 2018-2021

Voortgang CO2 prestatieladder 1ste halfjaar 2023

Voortgang CO2 prestatieladder 1ste halfjaar 2022

Voortgang CO2 prestatieladder 1ste halfjaar 2021

Certificaat CO2 trede 3