Op naar 2023!

In 2023 bestaat bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen 150 jaar. In 1873 ging de toen 26-jarige Martinus van den Bouwhuijsen (1847-1922) aan de slag als timmerman. Dan is ’s-Hertogenbosch als Stavoren in Friesland, ‘vergane glorie’ en de stad zit volledig ‘op slot’ en is in verval. Toch had Martinus geen beter moment kunnen uitkiezen. Een jaar later – in 1874 – wordt de vestingstatus opgeheven.

De vestingwerken van ’s-Hertogenbosch zijn niet langer een noodzakelijke en door de wet voorgeschreven bescherming tegen vijandige legers. De vestingwerken en wallen worden geslecht. De stad krijgt ruimte om te bouwen. Het zal weldra gonzen van de bouwactiviteiten.

Vooraanstaande en sociaal-voelende Bosschenaren maken zich sterk om de misstanden op het gebied van wonen voor de ‘behoeftige klasse’ aan de pakken. Aan de Noordwal, Zuidwal, Westwal en Kasterenwal worden arbeiderswoningen gebouwd. Martinus betrekt er een in de Hofstad en pikt ook zijn graantje mee van de toenemende bouwactiviteiten. Hij legt daarmee de grondslag voor een ‘oerBosch’ bedrijf.

Mensen worden steeds ouder. Vandaag ligt de gemiddelde leeftijd op bijna 80 jaar, vijf jaar meer dan in 1962. Bedrijven leggen echter steeds eerder het loodje: tussen 1962 en 2014 daalde de gemiddelde leeftijd van een bedrijf van 55 naar 14 jaar. Ook bouwbedrijven komen en gaan. Dan is een bouwbedrijf dat 150 jaar bestaat uitzonderlijk. Heel bijzonder is ook dat Van den Bouwhuijsen in die 150 jaar nadrukkelijk verbonden is aan de stad ’s-Hertogenbosch.

Gebouwen worden vooral bekend als creatie van een architect. De aannemer of het bouwbedrijf bouwt doorgaans in de ‘anonimiteit’. Zo blijft veelal onderbelicht wat de bijdrage van bouwbedrijven aan het gezicht van een stad is. Dat mag wel anders.

Daarom vanaf nu tot aan het jaar 2023 blijvende aandacht voor de geschiedenis van een Bosch familiebedrijf en haar vele creaties. Vijf generaties Van den Bouwhuijsen zorgden ervoor dat een echt Bosch bedrijf vele stormen wist te doorstaan.

De familie Van den Bouwhuijsen is trots op zijn afkomst en ‘roots’. 150 jaar Van den Bouwhuijsen bouwbedrijf in ’s-Hertogenbosch plaatst het bedrijf bijna als vanzelfsprekend in het perspectief van de geschiedenis van de stad. Vandaag is ’s-Hertogenbosch een levende stad die meedoet om de prijzen. Van den Bouwhuijsen speelde er zijn rol in.

Hier kunt u met regelmaat een nieuw verhaal lezen rond een bijzonder gebouw, een markante Van den Bouwhuijsen, een bijzondere medewerker of een historische gebeurtenis waar het bouwbedrijf aan verbonden is.

“Mijn leven is doordrenkt van de zorg voor het historisch erfgoed”

In gesprek met Cees van Aalst, architect, stedenbouwkundige, ambtenaar, Boschlogiedocent en stadsbewoner.

Een kloek gebouw met stoere kracht

Liefst 25 aannemers en bouwbedrijven uit heel Nederland dienen zich aan als mogelijke aannemer voor “de PNEM”. Hoe word je een serieuze kandidaat? Martien van den Bouwhuijsen (1911-1987), zijn broers Piet en Ton weten er in die dagen raad mee. Ze vertegenwoordigen de derde generatie ondernemende Van den Bouwhuijsens, een ‘gouden trio’.

“Het is een groot geluk om nooit pech te hebben”

Aan het woord is Martien van de Bouwhuijsen, directeur-eigenaar van Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen. Martien vertelt over zijn persoonlijke en zakelijke relatie met de stad ‘s-Hertogenbosch.

“Een zakenhuis is geen luxebouw”

De hoek Pensmarkt-Markt, tegenover het stadhuis, is een markante en opvallende plek. Door de eeuwen heen wordt de plek gemarkeerd door een voornaam en dus groot gebouw. Al in 1287, twee jaar na de stichting van de stad, wordt de Lakenhal genoemd. Vele jaren later gaf de familie Brenninkmeyer opdracht tot de bouw van een vestiging van kleding-warenhuis C&A in de binnenstad. Een achtergrondverhaal over dit markante gebouw in de binnenstad.

“Ik moet d’n hele tijd nadenken!”

Eén van de eerste restauratieklussen voor Van den Bouwhuijsen is die van De Twaalf Apostelen in 1975. Na de betonbouw is dit een ‘nieuwe manier van bouwen’. Bij de restauratie worden hoekschoorstenen aangebracht. De voorgevel van het in klassieke traditie gebouwde huis is een uit 1824 daterende, zeven vensterassen brede gepleisterde pilastergevel. In het midden een deur met gesneden kalf, gedeeld bovenlicht en brede geprofileerde omlijsting. Dat alles wordt in oude luister hersteld.

    ALS EERSTE OP DE HOOGTE!

    Met enige regelmaat verschijnt er een nieuw artikel rond een bijzonder gebouw, een markante Van den Bouwhuijsen, een bijzondere medewerker of een historische gebeurtenis waar het bouwbedrijf aan verbonden is. Meld u aan en u ontvangt het artikel als eerste in uw e-mailbox.