Transformatie

Terug naar de basis en vervolgens stap voor stap duurzaam gaan opbouwen. Bij een transformatie wordt er bij een bestaand gebouw vanaf het casco, de fundering en vaak ook de gevels en trappenhuizen opgewerkt naar een nieuwe bestemming. Daarmee worden niet alleen nieuwe bouwmaterialen bespaard, ook biedt het kansen om maatregelen te nemen op het gebied van energie- en waterbesparing, een gezond binnenmilieu en duurzaam materiaalgebruik.

Omdat in het verleden veel gebouwen zijn gerealiseerd met bijvoorbeeld hoge verdiepingen en zware bouwconstructies, kunnen dankzij deze eigenschappen verduurzaamde technische oplossingen toegepast worden. Met de beschikbare kennis en ervaring van nu worden niet alleen energiebesparende installaties geplaatst, maar maken daarnaast ook duurzame bouwmaterialen en een gezond binnenklimaat deel uit van de basis van een transformatie.