Huize Asissië

Huize Asissië Biezenmortel

In Huize Assisië krijgen mensen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap of gedragsproblemen, de juiste begeleiding en verzorging. Stichting Prisma uit Waalwijk draagt zowel de verantwoordelijkheid voor deze zorg als voor het onderhoud van de in de vroege 20e eeuw gebouwde zorgcomplexen.

In samenwerking met restauratiearchitectuur BBM uit Raamsdonksveer kreeg bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen de opdracht om de boerderij, gebouwd in 1901, te herstellen. Houtrot en de weersbeïnvloeding door de jaren heen maakten herstel van het metselwerk, het voegwerk en het schilderwerk hard nodig. Met een strakke begroting en volledig gebruik als zorgboerderij gedurende de bouw waren er de nodige uitdagingen.

Als ERM-gecertificeerd bouwbedrijf heeft Van den Bouwhuijsen de kennis en ervaring om een dergelijk complex restauratieproject vakkundig voor te bereiden en uit te voeren. Hiermee is het behoud van historische gebouwen langdurig en op basis van kwaliteit, meer gegarandeerd.