Vacature werkvoorbereider

Het gereed voor uitvoering maken (voorbereiden)van projecten onder begeleiding van een projectleider

Vacature werkvoorbereider

Basis functiegerelateerde taken

  • Offertes aanvragen, en op basis daarvan offertespiegels opstellen
  • Technische tekorten / vragen van tekening opmerken en vastleggen
  • Tekeningen / documenten register bijhouden
  • Tekeningen en stukken voor een project beheren (projectmap / tekeningenlijsten etc)
  • Planningen opstellen i.o.m. een projectleider
  • Bestellingen verzorgen
  • Tekeningen controleren en corrigeren waar nodig
  • Werktekeningen maken
  • Het verzorgen van verslaglegging van besprekingen
  • Het inhoudelijk verzorgen van correspondentie
 • Doorgroeimogelijkheden naar functie als projectleider

Aanvullende functiegerelateerde taken vanuit het Bedrijfshandboek

  • Het bijhouden van de urenstaten
  • Eenvoudige tekeningen maken
  • Zorgt ervoor, zodat alle gemaakte afspraken vastgelegd zijn in bestek en tekeningen en een gedetailleerde projectplanning met de juiste kostprijzen, calculaties in verwachte winstmarge per bouwproject.
  • Zorgt ervoor dat alle aspecten van het bouwproces gepland zijn, zowel uitvoeringstechnisch als waarborging van de doelen van het project.
  • Zorgt ervoor, dat het inkoopproces tijdig conform planning gestart is.
  • Zorgt voor een goed plan per bouwproject met betrekking tot documentbeheer.
  • Kan op de juiste wijze met collega’s in de organisatie overleggen en weet te overtuigen daar waar niet volgens afspraak gehandeld wordt.
  • Weet in contact met derden (leveranciers, architecten, lokale overheid en overige partijen)  de belangen van het bedrijf goed te vertegenwoordigen
  • Neemt initiatief en signaleert tijdig indien in een bouwproces afwijkingen optreden ten opzichte van het bestek

Vereist Kennisniveau

Een volwaardige Calculator / werkvoorbereider beschikt over een HTS werk en denkniveau op bouwkundig gebied, aangevuld met een praktische bouwkundige breedtekennis (bijvoorbeeld MTS niveau ) wat zich uit in de volgende competentiegebieden

 • Het bezitten van een brede bouwtechnische basiskennis om te begrijpen wat getekend en/of omschreven is
 • Het bezitten van voldoende analytische vaardigheden om bestek en tekeningen te kunnen interpreteren
 • Voldoende automatiseringsinzicht om effectief van de Office software gebruik te kunnen maken ( Word Excel Outlook)
 • Kennis van bouwsoftware, bij voorkeur Ibis Trad en PowerProject
 • Kennis van AutoCAD
 • Het om kunnen gaan met werkdruk die ontstaat rondom opleveringen en aanbestedingen

Heb je interesse of aanvullende vragen? Stuur dan een mail naar marjolijn@bouwhuijsen.nl. Je kan rekenen op een snelle reactie.

Wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van onze vacatures