Bouwhelmen op een bouwplaats

Nu de bouw- en infrasector een flinke inhaalslag heeft gemaakt na de crisis, worden ook de beperkingen van deze groei steeds zichtbaarder. Er is een schreeuwend personeelstekort , terwijl de vraag naar goede vakmensen steeds groter wordt. Om dit probleem het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk om te zorgen voor een werkomgeving waarin werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid is de toekomst

Behalve verduurzaming van het eindproduct, wordt de verduurzaming van het eigen personeel een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering. Duurzame inzetbaarheid heeft de toekomst, omdat dit kan zorgen voor een regelmatige instroming van nieuw, gemotiveerd personeel, terwijl huidige werknemers zich binnen de bedrijfstak kunnen blijven ontwikkelen.
Deze duurzame inzetbaarheid kan op verschillende manieren bereikt worden. De focus moet hierbij liggen op de aanwas van nieuwe vakmensen, het omscholen van zij-instromers en het opleiden van bestaand personeel.

Enthousiasmeren en activeren

Ondanks het grote aanbod van banen, blijft de aanwas van nieuwe vakmensen achter. Steeds minder jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw. Aan de andere kant groeit de vraag naar gekwalificeerd personeel. Om het groeiende tekort tegen te gaan, verzorgen partijen zoals Bouwmensen moderne en goede opleidingen die aansluiten bij de wensen van de sector, maar ook het voorzien in begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden van potentiële werknemers.

Een andere mogelijkheid om jongeren te enthousiasmeren is om hen kennis te laten maken met de bedrijfstak. Dit kan onder meer door bliksemstages (bijvoorbeeld van Jinc), waardoor jongeren de mogelijkheden in de markt leren kennen en hun horizon verbreden. Dit kan een positieve impact hebben op de aanwas van nieuw personeel in de bouw- en infrasector, doordat jongeren die onbekend zijn met de sector, er op deze manier kennis mee maken.

Verkleinen van afstand tot de markt

Daarnaast moet er serieus werk worden gemaakt van het opleiden van zij-instromers. Door mensen om te scholen wordt de afstand tot de markt verkleind en het nijpende tekort aan vakmensen ingedamd. Belangrijk hierbij is dat er een uniform beleid komt om dit te faciliteren, waarbij samengewerkt wordt met opleiders, overheden en bedrijven.

Investeren in eigen personeel

Een derde, en zeer belangrijke, groep van vakmensen is het bestaande personeelsbestand. Steeds meer mensen werken langer door, maar voor zware beroepen binnen de bouw is dit (fysiek) niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat vakkennis niet verloren gaat, is het belangrijk dat geïnvesteerd wordt in het huidige personeel. Door personeel de mogelijkheid te geven interne trainingen en opleidingen te volgen, wordt ervoor gezorgd dat zij in andere onderdelen van uw bedrijf inzetbaar zijn en dus voor uw bedrijf behouden kunnen blijven.

Spannende tijden volop kansen

De groei binnen de bouwsector en de vergrijzing heeft dus geleid tot een grote spanning op het arbeidskapitaal, maar zorgt ook voor volop kansen. Door nu in te zetten op duurzame inzetbaarheid kunt u uw bedrijf bestendig maken voor de toekomst én het welzijn van uw personeel vergroten. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst voor de bouw!

Meer weten over duurzame inzetbaarheid? Van 12 t/m 15 november vindt de Week van de Werkstress plaats. Kijk op deze website voor tips & tricks om werkstress te verminderen.