De Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteit Maatschappij, beter bekend als de PNEM, ontstond in 1914 uit de fusering van verschillende energieleveranciers. Rond die tijd verschenen de eerste hoogspanningsleidingen in het landschap.

Tot in de jaren ’20 van de vorige eeuw vond er in de historische binnenstad van Den Bosch een levendige veehandel plaats op verschillende straten en pleinen. Van heinde en verre kwamen boeren en veehandelaren naar de stad om een nieuwe eigenaar te vinden voor hun koeien, varkens, paarden, schapen en ander vee.

Page 6 of 6 1 4 5 6