De Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteit Maatschappij, beter bekend als de PNEM, ontstond in 1914 uit de fusering van verschillende energieleveranciers. Rond die tijd verschenen de eerste hoogspanningsleidingen in het landschap. Pas na de oorlog, tijdens de wederopbouw, werd gewerkt aan hoogspanningsmasten in de vorm zoals we die vandaag de dag kennen. Deze constructies van het zogenoemde Dennenboommodel werden zodoende professioneler aangelegd, niet in de laatste plaats vanwege het hoge veiligheidsrisico. Bij deze aanpak speelden een goede fundering, aangevuld met robuuste staalbouw een belangrijke rol.