Als eerste gemeente in Nederland wil gemeente ’s-Hertogenbosch bestaand vastgoed energieneutraal maken. Door een aantal geselecteerde gebouwen – die niet in eigen bezit zijn – te gaan verduurzamen, neemt Den Bosch het voortouw om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. De gemeente neemt hierbij een actieve faciliterende rol aan en brengt verschillende betrokken partijen bij elkaar. Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen is met verschillende expertises op het gebied van verduurzamen een prominente partner in deze value case.

Verschillende partijen

Door deze nieuwe manier van denken rondom een business case, in dit geval dus het energieneutraal maken van bestaande gebouwen, is het de uitdaging om de neuzen van de deelnemende partijen dezelfde kant op te krijgen. Omdat een pandhuurder andere primaire behoeften heeft dan een pandeigenaar, wordt er bij deze value case naar gestreefd om eerst de waarden te bepalen alvorens naar de volgende stap over te gaan. Een pandhuurder zal zijn focus op investeren op korte termijn belangrijker achten dan te kijken naar de investering op lange termijn; hij wil vooral een prettige werkplek voor zijn medewerkers en de juiste uitstraling voor zijn klanten. Voor een pandeigenaar geldt juist het tegenovergestelde. Door te investeren in het gebouw op lange termijn, investeert hij in de toekomst. Waar nu nog A+ de gangbare basis is, wordt energieneutraal op termijn de nieuwe standaard.

Niet slopen, maar verduurzamen

Alles begint echter bij het verduidelijken van de visie: Het belang van verduurzamen. Het is onmogelijke opgave om alle vastgoed te slopen. In deze panden zit ook een stukje geschiedenis, eigen cultuur. Door te restaureren behouden we deze waarde en bouwen we verder op wortels die al jaren zijn gegroeid. Daarbij komt een belangrijk aspect om de hoek kijken, wie gaat dat allemaal betalen? Cruciaal is het rekenmodel, qua techniek kan het altijd. Het gaat daarbij om de ideale mix van componenten om de rekening kloppend te krijgen. Dit is afhankelijk van heel verschillende factoren. Denk aan de ligging. Door zonlicht optimaal te gebruiken kun je energie opwekken, maar ook de directe warme is bruikbaar. En dan hebben we het nog niet eens over de lichtinval gehad.

Motiveren in investeren

De case vraagt om een open visie op waarde-creatie. Men moet de intentie hebben om te gaan investeren, maar niemand weet vooraf nog niet waarin en hoeveel. Door pandeigenaren bij elkaar te brengen, krijg je meer inzicht in elkaars denken en overwegingen. Nieuwe denken kan zijn dat een pand afgeschreven is voor het verduurzamen. Lastig onderwerp want het pand rendeert momenteel heel goed en de huurder is tevreden.

Rol gemeente

Het is te prijzen dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch hierin vooroploopt. We werken nu samen met de koplopers, ook binnen de gemeente. Door de gehele organisatie van de gemeente moet dit nog veel verder worden ingebed, bijvoorbeeld de afdelingen inkoop en beheer. We komen met z’n allen uit een proces waarin natuurlijke contractpartners gebrekkig communiceren en risico’s te veel verleggen. Deze masterclass verruimt de blikken en dat gaat ons als bouwsector zeker verder helpen!

Martien van den Bouwhuijsen

 

Meer informatie over Gebouw vol Energie >>