Serieus werk maken van restauratiekennis

Twintig restauratietimmerlieden/-metselaars, waaronder 2 van Van den Bouwhuijsen, ontvingen afgelopen week het diploma van de opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen. “Dit is heel goed nieuws voor ons erfgoed. Goed opgeleide vakmensen vormen een belangrijke pijler onder de restauratiesector. De gediplomeerden beschikken over zowel de juiste vakkennis als beroepshouding: nieuwsgierig, precies, creatief, geduldig en – last but not least – ze weten wat ze niet weten”, zegt NCE-bestuurslid en restauratie-architect Erik Jan Brans. Er is nog meer goed nieuws.
Onlangs maakte demissionair staatssecretaris voor Cultuur Gunay Uslu bekend 2 miljoen euro aan het NCE beschikbaar te stellen om de continuïteit van de activiteiten van het NCE te borgen. “Dat geeft perspectief en meer zekerheid. We zien de afgelopen jaren aan de studentenaantallen bij het NCE dat bedrijven en vaklieden willen investeren in het borgen van restauratievakmanschap door zich te specialiseren in het vak”, aldus Brans.

Het is algemeen bekend dat een hele generatie restauratieprofessionals, van uitvoerend vakman tot architect, nu tot het einde van zijn of haar loopbaan komt, vervolgt Brans: “Daarom is het zo goed om te zien dat de verjonging goed op gang is. En dat niet alleen: het gaat om de borging van kennis en vaardigheden en dus kwaliteit in de gehele restauratieketen, van de uitvoerende vakman tot medewerkers van overheden (met name gemeenten), monumentenwachters, adviseurs, architecten en ook leden van monumentencommissies.”

De kersvers gediplomeerde restauratietimmerlieden van Van den Bouwhuijsen zijn Leon van Alebeek en Thom van Bokhoven. Gedurende één jaar lang gingen Leon en Thom één dag per week naar het opleidingscentrum in Nieuwegein. Leon en Thom kijken terug op een intensief maar leerzaam jaar. De kersverse gediplomeerden geven aan dat het onderdeel timmeren en bouwgeschiedenis de meeste indruk heeft gemaakt. “Dat je bijvoorbeeld een oud gebouw ziet en dan direct weet dat de kozijnen uit 1850 komen. We herkennen nu eigenlijk oude technieken en kunnen bouwsporen eenvoudig herkennen”, blikken Thom en Leon enthouisast terug tijdens de diploma-uitreiking van afgelopen week.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is in 2017 opgericht om de toekomst van het kleinschalige restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE werkt, gesteund door de minister van OCW, samen met vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Inmiddels zijn voor 11 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. In de opleidingen zijn de uitvoeringsrichtlijnen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) verwerkt, een mooie kwaliteitsborging. Het diploma van het NCE voldoet aan de scholingseisen die Stichting ERM stelt bij certificering van een bedrijf. Kijk voor meer informatie op de website van www.erfgoedopleidingen.nl.