Veiligheid is niet alleen “op de steiger” belangrijk, vindt Martien van den Bouwhuijsen. Door fors te investeren in datanetwerken wordt een zo veilig mogelijke werkomgeving nagestreefd, waarbij snelheid, efficiëntie en dus veiligheid de basisbeginselen zijn.

“In hoofdlijnen is het belangrijkste argument en gedachte achter het digitaliseren van het bouwproces, het feit dat veel organisaties procesorganisaties zijn geworden. Vroeger kanaliseerden zij de informatie en stuurden ze een stroom aan informatie. Nu centraliseren ze informatie en laten ze de juiste bedrijven toegang hebben tot de juiste informatie. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het juiste proces. Zo wordt centraal de data beheerd en bewaard, van waaruit de gebruiker ermee aan de slag kan gaan. Daarmee komen aannemers steeds meer in de rol van regisseurs.

Bij Van den Bouwhuijsen willen we zo effectief en efficiënt mogelijk werken door de data in één keer in te voeren. Daarom hebben we de informatiestroom gestandaardiseerd en maken nu de stap naar automatiseren. De volgende stap is het digitaliseren van de communicatie op de werkvloer.
Zo kan een werknemer bijvoorbeeld op een snelle en eenvoudige manier informatie verzamelen om die vervolgens te delen met klanten. We werken hiervoor samen met BouwWorks, leverancier van het ERP-systeem. Zij dragen bij aan de snelheid, veiligheid en efficiëntie waarmee wij willen werken.

Voor bijvoorbeeld woningcorporatie BrabantWonen werken we voor service- en onderhoudsklussen al met deze vergaande automatisering. Ook de gemeente ‘s-Hertogenbosch is van mening dat dit steeds belangrijker wordt. Voor middelgrote en grote projecten zijn inzet van mensen en klassieke standaardmiddelen voorlopig nog voldoende, maar er wordt momenteel zeker rekening gehouden met een aanstaande digitalisering in deze projectsector.

Om de veiligheid van data te kunnen garanderen, is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in data-infrastructuur. De klant legt de veiligheidsgarantie bij ons en stellen ons daarmee aansprakelijkheid. De toevertrouwde data van de klant moeten veilig zijn bij ons; een datalek aan onze zijde moet voor 100% worden uitgesloten. Ook hierin hebben we een veiligheidsverantwoordelijkheid. Niet alleen op de steiger.”