Parousia in de steigers

Verbouwing Parousia

De Evangelische Gemeente Parousia in Den Bosch is een zelfstandige kerkgenootschap opgericht in 1975.

AANLEIDING VERBOUWING

Het gebied Boschveld te ’s-Hertogenbosch waar de kerk staat ondergaat een transformatie. Er worden onder andere 12 woningen en 30 nieuwe appartementen gebouwd. De kerk en de Pastorie blijven bestaan. De voormalige school die aan de kerk vast zit wordt gesloopt. Omdat er regelmatig een band optreedt in de kerk voldoet de kerk in de huidige staat niet aan de in het activiteitenbesluit gestelde eisen met betrekking tot het geluid. Daarom gaat Van den Bouwhuijsen in opdracht van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch geluidwerende voorzieningen aanbrengen.

WAT GAAN WE DOEN

Het hele gebouw gaat in de steigers voor ca. 7 weken. Voor de dakwerkzaamheden zal een kraan neergezet worden. Het dak van de kerk wordt geïsoleerd van buitenaf met Akoestiroof en daarna weer met pannen teruggelegd. De zijde waaraan de school vast heeft gezeten gaan we herstellen met de originele metselstenen. Aan de achterzijde brengen we isolatieglas aan. Ook repareren we het zinkwerk en de hemelwaterafvoeren. Binnenin de kerk is een rolsteiger geplaatst en zijn de bestaande gordingen en hoekkepers verzwaard.

DUURZAAM

Naast een verbetering in de geluidisolatiewaarde van het dak en de ramen, zal ook de thermische isolatiewaarde verbeteren. Gezien het relatief grote dakoppervlak zal door de betere thermische isolatie het energiegebruik ten behoeve van de verwarming worden beperkt.