Huize Padua

Huize Padua Boxtel

In het buurtschap Huize Padua in Boekel staat een monumentaal pand uit 1923 dat een onderdeel is van het instellingsterrein van GGZ Oost Brabant. Het dak met zijn markante torentjes was aan een grondige renovatie toe en als langdurige relatie werkt Van den Bouwhuijsen reeds enkele jaren voor deze GGZ organisatie.

De belangrijkste uitdaging bij de werkzaamheden aan dit gebouw is en blijft het niet onnodig verstoren van de rust van de bewoners van het gebouw. Dat is waar het primair omdraait bij Huize Padua.

In 2018 werd al een grondige renovatie aan een deel van het dak uitgevoerd. Nu was een ander deel aan de beurt. Ook hier begonnen we met een beoordeling van de kwaliteit van het houtwerk en de pannen. Vervolgens zijn oude dakpannen en leien verwijderd. Isolatie is aangebracht en daarna zijn de dakpannen en de dakgoten vernieuwd. We herstelden het metsel- en voegwerk.

Zoals afgesproken hebben we de renovatie binnen de afgesproken termijn afgerond, zonder meerwerk en met minimale overlast voor de bewoners.