Kindcentrum De Mortel Udenhout

Verbouwen terwijl een school open blijft, dat vraagt om extra alertheid en veiligheidsmaatregelen op de bouwplaats. De stichting Tangent gaf opdracht om het Kindcentrum De Mortel in Udenhout te verbouwen. Dit Kindcentrum ontstond in 2019 na een fusie van De Achthoevenschool en De Mussenacker. Na ruim twee schooljaren was het de hoogste tijd om ook de gebouwen samen te brengen en aan te passen naar de huidige pedagogische en esthetische wensen. PT Architecten legde de basis voor deze renovatie door het maken van de ontwerpen.

VS-Building care heeft uit naam van Tangent een onderhandse aanbesteding uitgeschreven, waaruit Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen als laagste inschrijver “uit de bus” rolde.

De grootse uitdaging in dit project is de gefaseerde verbouw geweest. Noodzakelijk zodat de school les kon blijven geven aan de kinderen. Door intern de klaslokalen te verhuizen naar de “oudbouw” werden deze vrijgespeeld om de werkzaamheden uit te voeren. Uiteindelijk heeft deze “oudbouw” plaats gemaakt voor een nieuwbouw. Deze is tegen de bestaande school aangebouwd.

Met deze verbouwing zijn tevens de nodige duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd zoals het aanbrengen van energiezuinige verlichting door Hoeflake. Daarnaast is in de nieuwe situatie het gasgebruik tot circa 55% verminderd, ten opzichte van de oude situatie. Het ontwerp van Climate Point heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Het nieuw gerealiseerde Kindercentrum is tevens uitgerust met een warmtepomp.

Het gehele project is tenslotte in 5 fases gerealiseerd waarbij een deel van de werkzaamheden, zoals de sloop, plaatsvond in de vakantieperiodes. Het grootste deel van de nieuwbouw en de verbouw gebeurde tijdens de reguliere openingstijden van de school. Naast de ruwbouw- en energieverbeteringswerkzaamheden, zijn diverse lokalen opgefrist, nieuwe vloeren en plafonds aangebracht, is alles geschilderd en zijn de ruimtes anders ingericht waaronder de toiletgroepen.