Herenhuis Kerkwijk

Monumentaal herenhuis Hemelrijk Kerkwijk

Het herenhuis Hemelrijk dateert uit 1834 en is gelegen op hoogte, vanwege de dreiging van wateroverlast in de vorige eeuw, met een verdieping en twee evenwijdig lopende schilddaken. Dit Rijksmonument heeft een voorgevel met een kroonlijst, een gesneden, eenvoudig omlijste voordeur met bovenlicht. Een van de bijzonderheden zijn de op de oostgevel aangebrachte aanbindringen (1834). De hoger gelegen ringen zijn mogelijk bedoeld voor de bevestiging van een tijdelijke constructie bij wateroverlast. De kleine, laag aangebrachte ringen konden eveneens worden gebruikt om paarden en klein vee aan te binden. De bij het landgoed gelegen stal en hooiberg zijn gebouwd in de 18e eeuw. Hemelrijk is overwegend ambachtelijk geconstrueerd, met gebruikmaking van hout- en baksteenmetselwerken.

Na het afronden van de eerste kennismaking hebben zowel de eigenaren als de architect volledig vertrouwen getoond in bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen. De huidige particuliere eigenaren van Huis Hemelrijk en aanpalende gebouwen hebben, in samenwerking met architectenbureau Lakerveld uit Noordeloos, invulling gegeven aan de gewenste modernisering en benodigde verduurzaming van dit monument. In goede harmonie tussen eigenaren, architect en bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen zijn de mogelijkheden hiervoor bekeken en afgewogen.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is steeds rekening gehouden met de restauratievergunning en de monumentale eisen, inclusief de positieve monumentale waarden. Voor het eigenlijke huis is een hoge bouwhistorische waarde toegekend aan alle structuren en elementen die ten minste een eeuw oud zijn en gaaf dan wel nauwgezet gerestaureerd zijn. Voor de bijgebouwen zijn ook hoge bouwhistorische waarden toegekend aan de oorspronkelijke gedeelten van het voormalige koetshuis en schuurberg.

Zo is het herenhuis nagenoeg volledig gestript en volledig voorzien van nieuwe e- en w-installaties. Vervolgens worden isolatie- en verduurzamingswerkzaamheden uitgevoerd. Het dak en de gevels zullen gerestaureerd worden.