Smalle Haven 135-137

Smalle Haven 135-137

Het markante pand Smalle Haven 135-137 is in 1926 als pakhuis met kantoor gebouwd, naar een ontwerp van de architect A. Ahronsohn. Tijdens de bouw van het pakhuis aan de Smalle Haven werd ook het hoofdpand aan de Orthenstraat verbouwd en uitgebreid. Oorspronkelijke bestond de bebouwing op dit perceel uit een huis aan de straat met daarachter een vijftal kleine arbeidershuisjes (cameren) die gelegen waren aan een brede steeg (Koffiestraatje) die uitkwam op de Smalle Haven. Aan de zijde van de in 1634 aangelegde Smalle Haven stond een huis of pakhuis. Tijdens bouwhistorisch onderzoek zijn geen restanten meer aangetroffen van de arbeidershuisjes op het achterterrein. Later werd aan de zijde van de Smalle Haven een nieuw pakhuis met kantoren gebouwd in de expressionistische, en in het centrum van Den Bosch zeer spaarzaam toegepaste, Amsterdamse Schoolstijl. De oude bebouwing op het binnenterrein (cameren) werd gesloopt en het terrein werd vrijwel geheel bebouwd. Tegenwoordig is het perceel opgesplitst. Ongeveer de helft van de eenlaags bebouwing uit 1926 op het binnenterrein behoort tot het pand aan de Smalle Haven. Het voormalige kantoor op de verdieping was in gebruik als bovenwoning. Sinds 2010 is het pand een gemeentelijk monument.

Met de koop door 2 particulieren ontstond de behoefte om het gehele pand te renoveren en restaureren tot een woonhuis. Hierbij is het een nadrukkelijke wens van de opdrachtgevers om het monument met moderne aspecten in beton te behouden. Er is voor Van den Bouwhuijsen gekozen om dat de prijs/kwaliteitverhouding in orde is. Bovendien zien de particulieren het als groot voordeel dat Van den Bouwhuijsen bekend is met werken in Den Bosch, en in het bijzonder in de Bossche binnenstad. Dit pand is bovendien gelegen aan de Smalle Haven dat beperkingen heeft in de aan- en afvoer van bijvoorbeeld bouwmaterialen.

In samenwerking met Hilberink Bosch Architecten uit Berlicum is deze volledige renovatie en restauratie in volle gang. Zowel binnen als buiten wordt dit pand gerestaureerd. Aangezien het budget bindend is, kiezen de opdrachtgevers ervoor om ook zelf deelprojecten uit te voeren. Alles in respect van het gebouw met het metselwerk uit de Amsterdamse School en de kenmerkende koperen voorgevel.

Bronvermelding: https://www.bossche-encyclopedie.nl/panden/haven,%20smalle%20137-135.htm