Het Fort genaamd “Werk aan het Spoel” Culemborg, maakt deel uit van het cultureel erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fort aan de Lek tussen Culemborg en Everdingen vormde sinds 1794 een steunpunt in het zuidelijke deel van de Hollandse Waterlinie. Die Waterlinie was meer dan drie eeuwen de belangrijkste defensielinie van ons land. Vanaf eind 18de eeuw ging de Diefdijk een rol spelen in deze regio als onderdeel van de Oud Hollandse Waterlinie. De eeuwenoude dijk werd de “natuurlijke”waterkeerkade en de defensieve weerstandslijn van de naar het oosten verplaatste Waterlinie. Sinds de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 maakte het westelijk deel van de Betuwe met o.a. de westelijke Culemborgse polders definitief deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot aan de officiële opheffing in 1951. Bij dreigend gevaar konden hier de polders onder water worden gezet om het politieke en economische hart van het land, Holland, te beschermen.

Ronald Rietveld van Rietveld Landscape is de ontwerper van het nieuwe fort. Met zijn strakke ontwerp uit 2007 is de oorspronkelijke vorm van het fort op een eigentijdse wijze vormgegeven, waarbij het verleden als inspiratiebron fungeerde. Het moderne fortontwerp is te lezen als een grassculptuur die een mix is van historische en nieuwe elementen. Het zicht op het omliggende polder- en rivierlandschap wordt mogelijk gemaakt door een aantal strategisch gesitueerde panorama’s op de omgeving. Atelier de Lyon is de ontwerper van het (landschappelijk) kunstwerk dat de verdwenen sluis en waterloop verbeeldt. Hiermee wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke bestaansreden van het fort, de verdediging van de inundatiesluis. Het markant vormgegeven Forthuis van hout, glas en staal, is ontworpen door MONK Architecten.

Door middel van een aanbesteding mocht Van den Bouwhuijsen de werkzaamheden gaan uitvoeren. De restauratie en aanpassing van de bomvrije gebouwen, fortwachterswoning en genieloods alsmede de nieuwbouw van het forthuis, zijn uitgevoerd met zorg en aandacht.