DE KERNEN

“Individuele gesprekken aan keukentafel voor duidelijkheid.”

Peter van Bommel, projectleider

“Voor de renovatie van 31 woningen in het Gelderse Ammerzoden, heeft woonstichting De Kernen Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen ingeschakeld om deze opdracht uit te voeren. Naast het opfrissen en het uitvoeren van onderhoud op de gevel, worden er energiemaatregelen genomen om de woning te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Ook worden er brandwerende voorzieningen aangebracht om overslag te voorkomen. Eind augustus is er per woonblok gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Omdat het hier een project betreft waarbij bewoners in huis blijven gedurende de renovatie, is het van belang om eventuele overlast tot een minimum te beperken. We hebben daarom vooraf een voorlichtingsavond georganiseerd om alle betrokkenen te kunnen informeren over de geplande werkzaamheden. Uiteraard is een dergelijke bijeenkomst een goede mogelijkheid om bewoners daadwerkelijk te ontmoeten en een prettige interactie te faciliteren. Ook worden er per bewoner zogenoemde keukentafelgesprekken gehouden, waarmee individuele vragen nog beter beantwoord kunnen worden. Deze gesprekken bevorderen bovendien het persoonlijke contact met de bewoners.”

Steeds vaker wordt er door woningcorporaties gekozen om woningen te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, in plaats van deze te slopen. Met energiezuinige maatregelen krijgt de woning krijgt een hoog energielabel, veelal label B.

De werkzaamheden in Ammerzoden zijn naar verwachting medio december 2017 afgerond.

Date

13 oktober 2017

Client

De Kernen

Category

Semi-overheid