VSO-school De Rietlanden

“Het coördineren van dergelijke grootschalige projecten is één van onze expertises”

Peter van Bommel, projectleider

“In opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen VSO-school de Rietlanden in de Bossche wijk Bazeldonk opgeknapt en verduurzaamd. Tijdens de renovatie, die 4 maanden in beslag heeft genomen, is er 6 weken tijdverlies ingehaald, zodat er begin oktober 2017 kon worden opgeleverd.

Bij de werkzaamheden is binnen maar liefst 80% gestript en zijn binnenwanden en plafonds weggehaald. Vanuit casco zijn er vervolgens nieuwe binnenwanden en plafonds geplaatst. Dit heeft de indeling van het complex veranderd. Het ontwerp van het gebouw is zo aangepast dat het er niet alleen optisch en esthetisch op vooruit is gegaan, maar heeft het gesloten karakter van de school getransformeerd in een open karakter. Dit werkt bevorderend voor de beleving van zowel leerlingen als leerkrachten.

Omdat we als hoofdaannemer voor dit project zijn aangetrokken, is Van Den Bouwhuijsen verantwoordelijk geweest voor zowel de algemene coördinatie van het project als de interne bouwwerkzaamheden, waaronder het coördineren van de installateurs. Samen met installatiebedrijven Interdaad en Van Dorp zijn palletkorrels aangebracht waarmee er d.m.v. matjes die op de metalen plafonddelen liggen zowel verwarmd als gekoeld kan worden. Vloerleverancier Bolidt heeft een ander exploitatiemodel aangehouden en zo de onderhoudskosten vervroegd. Zodoende kon er geïnvesteerd worden in een kwalitatief betere vloer met lagere onderhoudskosten. Het snel kunnen schakelen met verschillende deelnemende partijen en het coördineren van dergelijke grootschalige projecten is een van onze expertises.”