Uitbreiding en verbouw Dorpshuis de Hucht in Alpen

Alphen is een dorp met ongeveer tweeduizend bewoners gelegen aan de Maas. De voorzieningen in Alphen zijn beperkt, dit draagt er onder meer aan bij dat de bewoners elkaar opzoeken in het verenigingsleven van het dorp. Ongeacht het inwonersaantal is er een grote diversiteit aan verenigingen zoals onder meer de harmonie, bridgeclub en badmintonvereniging. Al deze verenigingen vinden hun onderdak in het dorpshuis de Hucht. Het dorpshuis is dan ook het kloppende hart van Alphen.

Het dorpshuis stamt uit 1981 en is meermaals uitgebreid en verbouwd in het verleden, zo zijn er aanbouwen gerealiseerd en zijn er pv-panelen geplaatst. Echter voldoet het gebouw niet meer aan de huidige tijd. Het huidige gebouw bestaat uit een wirwar van gangen die alle verschillende ruimtes met elkaar verbinden.

Bij de oplevering krijgt de Stichting dorpshuis de Hucht een dorpshuis dat voldoet aan de huidige eisen. Kleedkamers met voldoende afmeting, een afwerking die voldoet aan de huidige standaard. Zo komt er een gietvloer in de natte ruimtes en wordt de vloer in de gemeenschappelijke ruimtes afgewerkt middels een schoonwerkbetonvloer. Het dorpshuis krijgt een open layout, ondanks dat de netto vloeroppervlakte beperkt toe neemt, draagt de nieuwe layout enorm bij aan het ruimtebesef. Tevens draagt het vergroten van de daglicht openingen bij aan het ruimtegevoel. De aanbouwen worden voorzien van een moderne houten gevelbekleding.