Uitbreiding en renovatie Michaëlschool Boxtel

“Het behaalde succes is een gezamenlijk resultaat”

Peter van Drunen – directievoerder namens Stichting Koraal inzake Saltho Onderwijs.

Project: uitbreiding en renovatie van het Vada-College Boxtel onder de projectnaam: Michaelschool.

“Voor dit project is Stichting Koraal als opdrachtgever de samenwerking aangegaan met Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen. Het hele bouwproces is begeleid en ontwikkeld: de volledige planvorming met de logistieke invulling, de begeleiding met de architect en constructeur. Het bestek is uitgewerkt en vervolgens zijn we via een meervoudige onderhandse aanbesteding bij Van den Bouwhuijsen uitgekomen, zij hadden de laagste prijs.”

“Al snel bleek dat het aanvankelijk beschikbare budget niet toereikend genoeg was voor wat we voor ogen hadden. Dus moesten we praten over alternatieven en vereenvoudigingen. Dat verliep wat moeizaam en kostte extra voorbereidingstijd. De kwaliteit van het uiteindelijke resultaat heeft er niet onder geleden en is goed. De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. We kijken terug op een goede en professionele samenwerking.”

“Het behaalde succes – een mooi pand voor de gebruiker – is een gezamenlijk resultaat. De uitvoering van de werkzaamheden is soepel verlopen en de detaillering is goed voorbereid. Er is volgens een duidelijke planning gewerkt en de communicatie verliep goed. Er is altijd rekening gehouden met de doelgroep (speciaal onderwijs) en dat werkt wel zo prettig.”