Het Fort genaamd “Werk aan het Spoel” bij Culemborg, maakt deel uit van het cultureel erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fort aan de Lek tussen Culemborg en Everdingen vormde sinds 1794 een steunpunt in het zuidelijke deel van de Hollandse Waterlinie. Die Waterlinie was meer dan drie eeuwen de belangrijkste defensielinie van ons land. Vanaf eind 18de eeuw ging de Diefdijk een rol spelen in deze regio als onderdeel van de Oud Hollandse Waterlinie. De eeuwenoude dijk werd de “natuurlijke”waterkeerkade en de defensieve weerstandslijn van de naar het oosten verplaatste Waterlinie. Sinds de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 maakte het westelijk deel van de Betuwe met o.a. de westelijke Culemborgse polders definitief deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot aan de officiële opheffing in 1951. Bij dreigend gevaar konden hier de polders onder water worden gezet om het politieke en economische hart van het land, Holland, te beschermen.

Door middel van een aanbesteding mocht Van den Bouwhuijsen de werkzaamheden gaan uitvoeren. De restauratie en aanpassing van de bomvrije gebouwen, fortwachterswoning en genieloods alsmede de nieuwbouw van het forthuis, zijn uitgevoerd met zorg en aandacht.