Verbeteren woongenot en energielabel in één verbouwing

Woningcorporatie Zayaz zet zich in voor leefbare wijken en buurten in ‘s-Hertogenbosch. Ook in de Bossche wijk De Hambaken ziet de corporatie mogelijkheden tot het verhogen van het woongenot en gelijktijdig het verbeteren van het energielabel per woning.

Van den Bouwhuijsen ging in opdracht van Zayaz aan de slag met enkele woningen aan De Goudkinderen. Kozijnen zijn vervangen en schuimisolatie is aangebracht in de kruip- en spouwruimte. De mechanische ventilatie is vernieuwd. Een nieuwe voordeur onderstreept de opgefriste uitstraling van de woningen. Bijzonder bouwdetail is de robot die is gebruikt om het icynene isolatieschuim aan te brengen in de lage kruipruimtes. Met extra aandacht voor heldere projectcommunicatie zijn we, samen met de bewoners, in staat geweest de werkzaamheden naar ieders tevredenheid uit te voeren.