De Moriaan weer op volle sterkte als rijksmonument

De Moriaan, grenzend aan de Markt te ’s-Hertogenbosch, is gebouwd door Hendrik I, hertog van Brabant omstreeks 1220. Het is nu één van de oudste gotisch bakstenen zaalhuizen van Nederland.

Dit beeldbepalende rijksmonument heeft door de jaren heen vele functies bekleed, van pakhuis tot woonhuis en van bisschops- tot godshuis. Zelfs het opvoeren van comedy’s in dit zaalhuis was niet vreemd in die tijd.

Naast het veelzijdige gebruik laat ook de leeftijd zijn sporen achter. Medio 2020 zijn er ernstige gebreken geconstateerd aan de balklagen. Zo zijn de opleggingen van de balken zeer gering. Er is sprake van grote aantasting van de balken door bruinrot veroorzakende schimmels en door de bonte knaagkever. Verder zijn er gekraakte vloerdelen en hangen constructieve balken door. Deze constructieve bouwkundige onderdelen dienen hun volle sterkte terug te krijgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met een gespecialiseerd houtreparatiebedrijf.

De Moriaan komt weer op volle sterkte en zal nog meer stralen aan de Bossche Markt.

Rijksmonument nummer: 21731