Vanaf halverwege de jaren ’70 vestigden veel bedrijven zich aan de randen van bedrijventerrein de Rietvelden. Zo ook Gielens Autoschade waar we het schadebedrijf en de bedrijfswoning voor mochten realiseren.