Jan Verkuylen – Architectenbureau Verkuylen Den Bosch

“Het gebouw straalt kwaliteit en duurzaamheid uit”

“De totstandkoming van het distributiecentrum van Sandd had nogal wat voeten in aarde. Letterlijk, want omdat er gebouwd is op een oude vuilnisbelt en daarbij hoogteverschillen overbrugd moesten worden, was een grondige sanering van het gebied essentieel, niet in de laatste plaats omdat er ook heipalen de bodem in zijn gegaan.

Ook in het voortraject bleek dit project een complexe opdracht te zijn, omdat we de stedenbouwkundige kant voorop wilden stellen. En dan is het eigenlijk een stukje niemandsland dat ligt te midden van grootschalige infrastructuur van spoorwegen en stadswegen.  Er is door ons daarom een studie gemaakt van de historische achtergrond en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Vanwege de prominente plaats in een knooppunt van routes, waar veel mensen passeren, is het stedenbouwkundig van belang het gebouw een fraaie landmark te laten worden.

Vanwege de ligging in een nieuwe stedelijk gebied van Den Bosch moet het gebouw zelf ook goed voelen. Geen gangbare bedrijfshal maar een gebouw met stedelijke bouwkundige kwaliteiten. De hoofdvorm is eenvoudig maar sterk, bestaande uit een grote onderbouw met daarop een sprekende U-vormige kap. Er is met hoogwaardig materiaal gewerkt waarbij de onderbouw met kantoor uit traditioneel metselwerk bestaat. Dat oogt vriendelijk en tijdloos. De entreepartij, waar de werknemers en bezoekers het gebouw in- en uitgaan, is van hout om de beleving van de overgang van de drukke buitenruimte naar de werkplekken binnen ‘zachter’ en persoonlijker te maken.

Overeenkomstig het bouwbesluit zijn beslissingen genomen over de duurzame oplossingen. De baksteen vergt weinig onderhoud. Het dak is goed geïsoleerd en de groene dakbedekking op het kantoorgedeelte heeft een positieve werking op de waterhuishouding en is goed voor het leefklimaat binnen. Het accumuleert de temperatuur dat resulteert in een verkoelende werking in de zomer en een isolerende werking tijdens de winter. Het hemelwater wordt naar de nabijgelegen rivier de Dieze geleid. Ook de gebruikte bakstenen passen het eigentijdse streven naar duurzaamheid duurzaam, omdat ze geproduceerd zijn met klei uit de nabijgelegen Maasdal.”

Van den Bouwhuijsen ontwikkelt en bouwt dit nieuwe distributiecentrum van Sandd, in samenwerking met Architectenbureau Verkuylen. De verwachte in gebruik name is in het najaar van 2018.