Aan de Professor van Buchemlaan in Tilburg is de start gemaakt met de realisatie van 28 nieuwbouw appartementen. De bouw zal in een bouwcombinatie met aannemersbedrijf M.P. Drijvers plaatsvinden. Het appartementencomplex komt op een bijzondere plaats, namelijk daar waar het afgebrande restaurant Etenstijd was gevestigd. De ligging in het stadspark vraagt om extra voorzorgsmaatregelen om de bomen te beschermen tijdens de bouwwerkzaamheden.

Het complex telt 4 bouwlagen en is voorzien van 3 liften. Bijzonder is dat het project volledig wordt uitgewerkt in BIM (Building Information Modeling). Hierbij is de werkvoorbereiding ook direct vanuit BIM gedaan.

Conform het bouwbesluit zijn er strikte eisen aan de energiezuinigheid van de nieuwe woningen. Zo dient er voldaan te worden aan de 3 bouwvoorschriften volgens  de normen van BENG (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). De BENG-eisen houden rekening met het gebouwgebonden energieverbruik per m2. Er geldt een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te beperken. Dit noemen we BENG 1. Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan: de BENG 3-eis. En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2 (bron: www.rvo.nl). Ieder appartement krijgt een eigen bron voor een warmtepomp. Deze maatregelen zorgen er tezamen voor dat de gebouweigenaar geen extreme onderhoudskosten heeft.

Artist Impressions: Architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.